wings

Sketch of a sipling dragon

The Sipling

Dom är födda mellan stenbumlingar från fröna av en rönn, utrustade med vingar, steniga fjäll och med den mest underliga svansen; elva rönnlöv längst ut på svanstippen. Dessa drakar är små, men väldigt viga, vilket tillåter dom att dominera dom djupa urskogarna i Skandinavien. Born between boulders from the seeds of a fallen rowan tree …

The Sipling Read More »

Dragons have tests too v2

Didn’t like the previous version so re-drew the background and changed the focus area + added shading. Wanted to draw something fun before the exams. Done in Photoshop CCTime taken: About three hours